O nas

Agencija Aspectus sa svojim dugogodišnjem iskustvom u poslovanju, posredovanju u prometu nekretnina na području Istarske županije nudi Vam svoje usluge pri kupnji i prodaji nekretnina.

Našim klijentima nudimo zadovoljstvo, sigurnost i profesionalost od prezentacije nekretnina sve do kupoprodaje i uknjižbe. Agencija na zahtjev klijenata pruža KONZALTING usluge. I to kompletnu uslugu pribavljanja potrebnih dokumenata o vlasništvu nekretnina, izvoda iz katastra, uvjerenja iz prostornog plana, uknjižba vlasništva u zemljišnim knjigama, prijava poreza na promet nekretnina a po potrebi i prijenosu režijskih troškova (voda, struja, telefon, komunalne naknade) sa prodavatelja na kupca.

Na sve Vaše upite i zahtjeve pri prodaji i kupnji nekretnine s zadovoljstvom vam stojimo na usluzi.

S poštovanjem
ASPECTUS d.o.o.

Podaci o tvrtki

Skraćeni naziv: Aspectus d.o.o..
Sjedište: Mletačka 12/3, 52100 Pula
Upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MB: 02478579
OIB: 89397308012

Transakcijski računi:
ADDIKO BANK, Slavonska avenija 6, Zagreb HR
IBAN: HR14 2500 0091 1012 8979 3
SWIFT/BIC adresa : HAABHR22

Temeljni kapital: 20.000,00 KN (kuna) uplaćen u cijelosti
Članovi uprave: Laci Debeljak, direktor

Usluge

  • Usluge pri kupnji i prodaji nekretnina
  • Od prezentacije nekretnina sve do kupoprodaje i uknjižbe
  • Konzalting usluge
  • Kompletna usluga pribavljanja potrebnih dokumenata o vlasništvu nekretnina, izvoda iz katastra, uvjerenja iz prostornog plana, uknjižba vlasništva u zemljišnim knjigama
  • Prijava poreza na promet nekretnina
  • Prijenos režijskih troškova (voda, struja, telefon, komunalne naknade) sa prodavatelja na kupca